Redaktørens hjørne II/24

Denne gang med følgende emner på agendaen: 1. YaMorc, hvor er firmaet på vej hen ?……2. Nye produkter fra MIG Jiminez…….3. Modelbanens fremtid som hobby……4. Om CP-vognen fra Heljan i serien Flemmings skriverier – en kort anmeldelse og……5. My fra Piko

Redaktørens indledning!

Lidt af en blandet “landhandel”, men så er der vel noget for enhver interesse. Én ting skal nævnes inden jeg går videre, og det er, at det har overrasket mig, at artiklen om airbrushen fra Gaahleri har vakt så meget opmærksomhed. Det er kun glædeligt. Især, fordi man som redaktør (også) prøver på at finde frem til emner som rammer en større interessegruppe. Det er måske lykkedes, hvorfor en ny vil følge om kort tid. Mange vil måske synes, at emnet om modelbanens fremtid er mindre interessant, og at det har været diskuteret før. Det er korrekt, men ikke på denne plads !

YaMorc – hvor er firmaet mon på vej hen ?

Det er ikke så længe siden, at Digikeijs måtte opgive at fortsætte produktionen af digitale komponenter til modelbanen. Det var både overraskende og ærgerligt. Overraskende, fordi det da så ud til, at Digikeijs havde etableret sig som en dygtig producent af meget brugbare og betalelige komponenter, og at firmaet var i udvikling. Selv på det amerikanske marked havde det fået sat et aftryk, hvor det endda så ud til, at det havde opnået en vis popularitet. Pludselig var firmaet væk. Selvom det i en periode virkede som om, at tingene begyndte at gå langsommere og lidt trægt med at producere, så var man på vej med nye ting – der som noget nyt – lod sig programmere via bluetooth, hvilket var smart. Men det var slut. Det viste sig, at firmaets udvikler havde etableret sit eget firma og begyndt under sit eget navn: YaMorc. Hvordan er det så gået ? Efter en meget fin start med nye visioner og nye produkter udmeldt på firmaets hjemmeside og visse af dem sendtes på markedet til salg. Firmaets ejer lod sig interviewe hos Modellbahnshop-Lippe i Tyskland, hvor han gennemgik sin produktion. Interviewet kan ses på YouTube. Men, måske tegner fremtiden sig ikke helt så lys for det nye firma. For når man betragter firmaets hjemmeside, er der tale om mange udsættelser og projekter, som er opgivet – ser det ud til. Årsagen er, at YaMorc er ude af stand til at skaffe de nødvendige komponenter til sin produktion, især de helt nødvendige chips. Hvor det stiller YaMorc i fremtiden, kan kun ejeren vide, men der er næppe tvivl om, at der på et eller andet tidspunkt skal penge i kassen, hvis det skal forblive solvent for at bevare evnen til at producere produkter.

.

En atombombe fra MIG i Spanien ?

Nej, der er ikke tale om nogen termonuklear apokalypse, men en ny serie akrylmaling fra den yderst produktive MIG. Der kommer ustandselig nyheder dernede fra. Der er altid tale om spændende produkter. Denne gang synes jeg nyheden er særlig interessant !

Fra de allertidligste “Akryl-dage” har vi oplevet vanskelighederne med at male farverne pænt med en pensel. Det var nærmest umuligt uden at skulle tilføje emnet adskillige lag. Enamelfarverne fra Humbrol var meget lettere at anvende. AK´s 3rd Generationsfarver hjalp en del på det, samtidig med, at de kom i en forbedret container.

Men nu er MIG barslet med en ny serie med et voldsomt navn, som helt skulle eliminere forskellen på pensel- og airbrush-anvendelsen. Det siges, at Atom har samme påføringsegenskaber som enamel, de kræver ikke fortynding – heller ikke til airbrush brug. De kan hældes direkte i cup’en og blandes med andre farver heri. De sidste to udsagn vil jeg afprøve, førend jeg helt tror på det, men det ville være hjælpsomt, om det var tilfældet. Mig Jiminez er en fin producent, så mon ikke ? Og hvis det hele er korrekt, vil der være tale om en betydelig forbedring af de “vanskelige” akrylfarver.

Et andet stort plus ved den nye serie er den forbedrede beholder til malingen. Den annonceres som ny, men det er den nu ikke helt, idet farver fra “Train serien” kom i den beholder for flere måneder siden. Det er glædeligt, at man har fundet en ny løsning bort fra den gamle, hvor malingen nemt tørrede ind i toppen med forstoppelse til følge. Forstoppelsen behøvede ikke at være særlig kraftig, førend den udgjorde en trussel mod airbrushen med de indtørrede partikler. Det skulle alt sammen være fortid nu.

Foreløbigt er de kun set i sæt, men de kommer sikkert snart til køb enkeltvis, som for de tidligere udgaver.

Så er der minsandten dukket et andet nyt patineringsprodukt op i MIG’s omfattende repertoire. Produktet er tilsyneladende udviklet i samarbejde med Mr. Hobby – et firma som mange modelbyggere vil kende fra eksempelvis firmaets farver og Airbrushes mfl. Produktet er rettet imod modelbyggerne, der hygger sig med at bygge militærkøretøjer fra d. 2. verdenskrig, hvorfor sættene – bortset fra det viste – bærer navne derfra som: Eastern Front, Western Front osv. Men i det viste “Basics” set kunne der godt være nyttige produkter til patinering af lokomotiverne og vognparken.

Atom-farverne fra MIG anmeldes efter afprøvning senere på året.

.

Modelbanens fremtid som hobby ?

I nytårsudgaven af dette “hjørne” annoncerede redaktionen, at den i det kommende år ville debattere/kommentere modeljernbanehobbyens fremtid. Faktisk kom den første udmelding i et lidt andet kostume i et indslag, der hævdede, at kommunikationen mellem producent og modelbaneentusiasten er såre beskedent og altid har været det i dette land. Spørgsmålet er, om ikke en væsentlig forbedring heraf er en fremtidig forudsætning for hobbyens overlevelse, da jeg gætter på, at yngre potentielle dyrkere af hobbyen næppe vil acceptere denne passivitet. Den nye generation er vant til interaktiv kommunikation fra spilleverdenen og de sociale medier.

Og når talen falder på de sociale medier, kunne man på et af dem for nylig følge en debat, der bla. drejede sig om, at priserne på modelbane er steget en hel del. Om det er et udslag af inflationen eller andre grunde, skal jeg ikke gøre mig klog på, men et faktum er det, hvad enten vi bryder os om at tale om det eller ej, at priser på især lokomotiver er steget meget. Mindst med 1000 kr. indenfor et par år. Jeg kunne godt forestille mig, at dette forhold ikke gør det lettere at tiltrække yngre mennesker til denne hobby. Hvor mange i 15 – 40 årsalderen ønsker/kan/får lov til af forældrene/konen til at anvende mellem 4 og 5000 kr. eller mere på et lokomotiv ? Svaret er vist meget få. Så man kunne ganske forsigtigt konkludere, at modelbanehobbyen er for pensionister ude i sølvbrudekvarteret eller etablerede personer med en højere indtægt. Betyder det, at hobbyen pludselig bliver eksklusiv ? I det lange løb måske nok, i hvert fald over for de personer vi gerne så komme til.

Betragter vi hobbyen i et fastfrosset øjeblik, så er vor “almindelige hverdag” på visse områder vist ret monoton: 2 X Rødovrehallen krydret med én DMJU-udstilling hvert andet år enten i Kolding eller i Tåstrup. Producenterne er reduceret til een enkelt, og kommunikationen med denne og udøverne, er det er vanskeligt også at finde ressourcer til, især når denne er alene om det. Hertil kommer, at for rigtig mange udøvere af hobbyen foregår den solo hjemme i kælderen eller i loftsrummet. Altså ikke megen interaktion !

Modelbaneklubberne

Det er min opfattelse – for nu at melde hurtigt ud – at modelbaneklubberne i Danmark med DMJU i spidsen indeholder ingredienserne til hobbyens overlevelse, ja klubberne er måske en forudsætning for den. Hvorfor ? Fordi interaktion er nøgleordet. Den ligger dybt i de menneskelige gener, hvor samværet med andre mennesker i et eller andet sammenhold eller relation siden Arilds tid har udgjort en forudsætning for den sociale velfærd og harmoni. Mennesket er ikke skabt til at være alene, står der vist et sted i Biblen. Selvom der her tænkes på andre sammenhænge i livet, er udsagnet relevant også i vores sammenhæng.

Kunne en udbygning af denne sociale brik mon ikke være nøglen til at sikre vores herlige hobbys overlevelse ? Jeg tillader mig at gætte på, at mange igennem foreningslivet – der er en rodfæstet del af vor danske kultur – ville kunne lokkes ind i hobbyen, opdage den og glædes ved den, som vi erfarne, aktive udøvere blev det, og er det. Er der andre veje og midler ? Sikkert, men til syvende og sidst er det op til vor egen aktive indsats i samvær og -arbejde med ligesindede, at løsningen ligger. Klublivet er en væsentlig del af løsningen.

Mon ikke oplevelserne i “hovedfeltet” i klubben er hyggeligere end “soloudbruddet” hjemme i kælderen for nu at anvende et par fraser fra cykelsporten ! Studer disse billeder og erfar, hvor samværet om den fælles hobby sprudler !

.

Om den “gamle” CP-model fra Heljan: “Den danske model – CP 2883”

I dette land er ros til andres arbejder en sjælden ting – det er synd. Som jeg før har skrevet i disse linjer, så kunne vi på i hvert fald dette punkt lære en hel del af vores amerikanske hobbyvenner. Det drejer sig om, at jeg for et par dage siden læste en artikel fra rækken af “Flemmings skriverier”. Det var den om CP’en med overskriften: “Den danske model – CP 2883”. Må jeg ikke oprigtigt anbefale læserne her, at downloade den fra Sporskiftet og læse den, fordi den repræsenterer noget af det bedste, der endnu er skrevet om den vogn. Artiklen er også god, fordi den sammenkæder vognhistorien med muligheden for at forbedre denne fine vogn fra Heljan – fra dengang firmaet var meget aktivt på det danske modelbanemarked. Som Flemming rigtigt anfører, så er det vist en vogn, som “står os alle nær”, fordi den var noget af det første ægte danske, der kom til os i starten af den gyldne periode. Den er oplysende og fængende skrevet. Tak for det !

MY fra Piko !

Piko udsender sidst i august (planlagt) en vinrød MY. Det fremgår ikke tydeligt hvilken rent tekstmæssigt, men da firmaet har valgt et foto af MY 1132, er det vel nærliggende at antage, at det bliver den. Prisen kommer til at ligge omkring de 345 euro for en model med lyd. Og det er vel en god pris. Det er som om, at den gamle Nohab-maskine pure nægter at “afgå ved døden” – som model altså.

Mvh Red.

Scroll to Top