Patinering

Vi anvender overskrifterne Airbrush og patinering lidt i flæng, men henviser i hovedsagen til det samme. Der er tale om lidt ældre indlæg, men vi skønner, at de stadig er relevante. Vi “overvåger” og reviderer dem løbende samtidig med, at nye forberedes.

Airbrush I

Airbrush II

Patinering III

Scroll to Top