Køreplanskørsel

 

Godstrafik i Næstved   Foto: Næstved Arkiverne

Om siden

Denne side indeholder materiale om klubbens  køreplansmanual, der er under udarbejdelse, og vel altid vil være det, og som løbende vil blive opdateret her. KMK forbeholder sig copyright på både sporplan og manual. Nederst på siden kan I læse manualen samt gennemse en oversigt over de industrier, som indgår i køreplanerne.

Hvorfor Køreplanskørsel

I klubben arbejder vi på, at udvikle et brugbart sæt regler for gennemførelsen af plankørsel på vort anlæg. Hvor nu det ? Jo, vi gør det, fordi vi gerne vil fastholde samværet om kørslen på anlægget. Det styrker kammeratskabet i klubben og det giver mening med kørslen udover at underholde medlemmerne, hvilket ikke er uden betydning for fastholdelse af interessen for kørsel, og det var vel meningen med alle de lange og trange bestræbelser, der blev lagt i at skabe anlægget. Nu skal det gøres levende, og hertil er plankørsel et perfekt instrument.  Vi kommer ikke til at gennemføre plankørsel oftere end en 3 -4 gange årligt, da gennemførelsen kræver meget arbejde.

Til at nå alle disse mål har vi udarbejdet en manual, som er copyrightbeskyttet. Manualens opgave er at udstikke simple og intuitive regler for plankørslen, ikke af gøre tingene unødigt komplicerede. Men et vist mål at realisme ved den er nødvendigt, det kræver regler kopieret fra “det virkelige liv” på banerne, og det stiller krav til det enkelte medlem om at gøre en lille indsats for at sætte sig ind i regelsættet.

Regelsættet eller rettere manualen kan skaffes her. Husk at manualen er et levende dokument, hvorfor den ofte underkastet eftersyn og tilføjes rettelser og fornyelser i takt med, at vi indhenter erfaringer !

Køreplanskørsel manual ver 8.1

Korsøre – Nørre Sundborg banens industrier

Scroll to Top