Opdatering fra Red.

Godstrafik i Næstved                                             foto: Næstved Arkiverne

Afsnittet om køreplanskørsel er opdateret med en oversigt over banens industrier, hvilket er væsentligt for at forstå dels køreplansmanualen dels banens “historie” eller den røde tråd, som køreplanerne til 7. og sidst hviler på. Den vil blive udbygget med flere oversigter med formål at beskrive det vare-flow, der danner basis for en tilnærmelsesvis realistisk vareudveksling stationerne imellem.

Red.

Scroll to Top