Nyt fra redaktionen

Redaktionens virke

Det bør straks fra starten fremhæves, at vi kun dækker epoke III, defineret ved årene 1945 – 64, hvilket er i overensstemmelse med klubbens vedtægter!

Redaktionen udgiver sine indlæg så ofte, som det er relevant og muligt. Disse vil ofte være ledsaget af en leder eller en kommentar. Lederen vil udsendes under overskriften “Redaktionen mener”, der er lånt hos landets største dagblad ! I disse kortere eller længere indlæg er det redaktionens hensigt at tegne en redaktionel linje, om vi må kalde den det.  Kommentarerne derimod, er blot tænkt som forklarende ledsagere til vore indlæg.

Hvad er på vej i den kommende tid: Et større indlæg om tyske personvogne og disses oprangeringer, som indledes med en kort beskrivelse af Deutsche Reichbahn, som udgangspunkt for udviklingen i 50’erne. Serien “Fra Troldmandens værksted” genoptages ved – lidt atypisk – at fokusere på maskinchef Erik Risbjerg-Thomsen, som ikke er levende længere. Han var ildsjælen, som i høj grad medvirkede til moderniseringen af DSB´s trækkraft. Det gøres ved at oplægge en serie artikler fra hans hånd, der beskrev, hvorledes han så træk af den fornyelse i perioden 1949 til 1957. De giver en interessant indsigt i hans syn på indkøbet og driften af det skelsættende MY-lokomotiv dengang. Så følger der et om renoveringen af klubbens færge “Fyn”, der lige nu er på bedding, og meget snart et indlæg om TDC, et firma i USA, som producerer nogle meget fine håndkontroller.

Vi uploader løbende nogle af de ældre opdaterede indlæg, som vi bragte i det gamle Mosebanen, og som vi tror stadig vil interessere. På denne måde er de nemmere at genfinde.

Vi holder naturligvis vore interesserede læsere opdateret på vore fremtidige udgivelser.

Mvh

Redaktionen

 

Scroll to Top